5 Objectius +art

Amb el projecte +ART a les escoles ens proposem donar resposta a una sèrie de reptes i assolir els objectius següents:

Fer de l’art un llenguatge necessari per al creixement

Ens proposem que l’art sigui un llenguatge necessari i essencial per al creixement integral de totes les persones que formen la comunitat educativa: alumnes, educadors i famílies.

Experimentar amb diferents llenguatges artístics

Volem que els alumnes tinguin la possibilitat de conèixer i experimentar diferents disciplines de l’art; i puguin, així, expressar-se de manera creativa i descobrir ells mateixos els seus talents.

Entendre l’art com una disciplina transversal

Ens proposem entendre l’art com una disciplina transversal en totes les àrees del coneixement i al llarg de totes les etapes educatives.

Viure l’art com a element transformador de la persona

Volem que l’art sigui un element transformador de la persona i també de la realitat social que l’envolta.

Establir col·laboracions amb artistes i entitats

Ens proposem establir canals de comunicació i de col·laboració amb artistes i entitats culturals.

 

4 pedagogies +art

+ART a les escoles proposa treballar l’art a partir de la impressió, l’expressió i la reflexió.

Plantegem un mètode de treball seqüenciat per a les diferents propostes artístiques que es plantegin a l’escola a partir de 4 pedagogies:

La pedagogia de la contemplació implica la mirada a l’entorn i a l’interior, mirar cara a cara la bellesa de la naturalesa, la injustícia social i les fites de la humanitat.

La pedagogia de l’error potencia l’aprenentatge que podem obtenir de l’error si deixem de veure’l com un aspecte negatiu dins del procés creatiu.

La pedagogia de la pregunta desperta la curiositat natural per veure més enllà del que ens mostren els ulls o senten les orelles, i ens du a qüestionar-nos els propis objectius vitals.

La pedagogia de la confiança basa la seva proposta en el respecte dels ritmes biològics, cognitius i emocionals de cada infant i jove, situant-lo en el centre tot tenint en compte la particularitat de cada persona.

3 transformacions +art

Aconseguir que els llenguatges artístics siguin uns dels eixos vertebradors de la transformació sistèmica de l’escola passa per 3 transformacions:

Redissenyar els espais i les aules per donar cabuda a diferents escenaris d’ensenyament-aprenentatge amb múltiples recursos, on es puguin articular sabers interdisciplinaris.

Reorganitzar els horaris escolars amb sessions àmplies de treball amb els infants i joves. Sessions que englobin la preparació de l’espai de l’aula, el desenvolupament de les activitats, així com el tancament o el període d’anàlisi i reflexió com a part del projecte.

Col·laborar amb agents culturals, pintors, ballarins, escultors, músics, museus, entorn… dins de l’horari escolar. Partim que l’espai educatiu va més enllà dels límits físics de l’escola, i hem d’estar oberts a la recerca de diferents estímuls d’aprenentatge.